【Black & White Beauty 面膜設計大賽】

好多人都經常問教主夏天要敷咩面膜?,咁啱Black & White Beauty 就舉行第一屆面膜設計大賽,戰況仲要十分激烈添?!想知道邊組參賽者贏得比賽?仲想知道有邊一款面膜配方可以解決你嘢肌膚問題?就要睇下Black & White Beauty 面膜設計大賽!