【Day Day Care – Cream Oxygen 抗曬滋潤配方】

之前就介紹咗Cream Oxygen抗曬滋潤配方可以點樣祛色素,keep住白滑BB肌????。不過美肌教主Grace點只介紹產品咁簡單,當然介紹埋詳細使用方法啦!各位一定要好好記住片中產品用量同點搽啦,擁有白滑肌就「再也不是夢」!